JBK机床控制变压器概述

2021-08-04

  JBK机床控制变压器它是一种专门为机床设备量身打造的一款新型变压器,可用于机床和机械设备中控制局部照明及指示灯。

变压器用途:

  该系列变压器一般适用50~60HZ输入电压不超过500V的电路之中,可作为数控机床和继续设备中的一般电路的控制电压之作用,一般用于局部照明及指示灯安之用。该JBK系列机床变压器为开放式。

变压器在下列条件下能可靠工作:

1、 周围介质温度上限值不超过+40℃,下限值不低于-8-9℃。

2、 空气相对湿度不大于70%(温度为25℃时)

3、 无爆炸危险的介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体,及导电尘埃。

4、 无显著摇动和冲击振动的地方。

5、 不受雨雪侵蚀的场所。

变压器品种或型号

JBK系列种类一部分(JBK   JBK3JBK5

1、 JBK-63VA   JBK3-40VA   JBK5-50VA

2、 JBK-100VA   JBK3-63VA   JBK5-63VA

3、 JBK-160VA   JBK3-100VA   JBK5-100VA

4、 JBK-250VA   JBK3-160VA   JBK5-160VA

5、 JBK-400VA   JBK3-200VA   JBK5-200VA

6、 JBK-500VA   JBK3-250VA   JBK5-250VA

7、 JBK-630VA   JBK3-300VA   JBK5-300VA

8、 JBK-800VA   JBK3-400VA   JBK5-400VA

9、 JBK-1000VA   JBK3-630VA   JBK5-630VA

10、 JBK-1500VA   JBK3-1000VA   JBK5-1600VA

11、 JBK-2000VA   JBK3-1600VA   JBK5-2000VA

12、 JBK-2500VA   JBK3-2000VA   JBK5-2500VA

13、 JBK-3000VA   JBK3-2500VA   JBK5-3000VA

14、 JBK-5000VA   JBK3-5000VA   JBK5-4000VA


分享